[:nl]

Fietsregels in Nieuw-Zeeland

Aan welke fietsregels moet je je houden in Nieuw-Zeeland? We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet.

1. Linkerkant van de weg
Even opletten, maar het went snel. Kijk goed uit bij rotondes!

2. Helm verplicht
Ook even wennen, maar echt veel veiliger! Als je een fiets huurt, krijg je er altijd een helm bij.

3. Licht op je fiets
Veel huurfietsen hebben geen licht. Bedenk dus van tevoren goed of je ook in het donker gaat fietsen.

4. Goede remmen en een reflector
Klinkt heel logisch, maar toch!

5. Niemand achterop vervoeren
Tenzij die persoon (een kind) in een zitje met voetsteunen zit. Kinderen achterop moeten ook een helm dragen.

6. Steek je hand uit
Voor links en rechts zijn het dezelfde signalen als bij ons. Om aan te geven dat je vaart wilt minderen of gaat stoppen steek je je rechterhand op. Als een stopteken dus. Vooral handig als je in de stad fietst.

7. Voorrangsregels
Geef voorrang aan verkeer dat rechtdoor gaat wanneer jij wilt afslaan.
 Sla je rechtsaf, geef verkeer dat je tegemoet komt voorrang, ook als ze afslaan.

8. Gebruik de fietsstrook
Vaak bij stoplichten en drukke kruisingen

Heel veel regels
Fietsen staat nog in de kinderschoenen. Automobilisten moeten nu ineens de weg delen met die gekke fietsers. En andersom natuurlijk ook. Wij zaten af en toe met samengeknepen billen op onze fiets. Zeker wanneer auto’s je met honderd kilometer per uur rakelings passeren. Om alles in goede banen te leiden heeft de Nieuw-Zeelandse overheid flink wat gedragsregels opgesteld. Meer weten? Kijk dan bij New Zealand Transport Agency (Engelstalige site).

De Nieuw-Zeeland Cycle Trails
Alle routes gaan zoveel mogelijk over fietspaden waar dus geen auto’s komen. Of over rustige landweggetjes. Soms ontkom je er niet aan om ook een stukje asfalt mee te pakken. Dan is het dus even opletten.

Tip!
Neem een fluoriserend hesje mee en trek dat aan als je langs autowegen moet fietsen. Oké, niet erg elegant, maar je bent echt veel beter zichtbaar. En heus niet de enige!

[:en]

Cycling rules in New Zealand

What are the rules concerning cycling in New Zealand? We summed up the most important ones for you.

1. Left side of the road
For those coming from a right hand side country…. Pay attention, but you’ll get used to it. Take extra care at roundabouts!

2. Helmet mandatory
Also a bit of getting used to (coming from a country where it is not mandatory), but really much safer! If you rent a bike, you alway receive an helmet.

3. Lights
Lots of rental bikes don’t come with lights. Ask yourself if you are going to cycle in the dark or through dark tunnels. Do take some (head)lights then.

4. Good brakes and a reflector
Sounds logical, but still!

5. Don’t carry any person on the back
Unless that person (a child) is in a seat with foot support. Children on the back also need to wear helmets.

6. Signpost with your hands
To go left or right, signal with your hand. To signal slowing down or stopping, raise your right hand. As a stop sign. Particularly handy when cycling in town.

7. Priority rules
Give way to traffic that goes straight in case you want to turn off. If you turn off right, give way to traffic coming towards you, even if they turn.

8. Use bicycle lanes
Often at traffic lights and busy crossings.
Lots of rules

Bicycling is still in its infancy in New Zealand. Drivers all of a sudden have to share ‘their’ road with those weird cyclists. But also the other way around of course. Their were times that we sat with sweaty hands on our bikes. Especially when cars narrowly pass you at 100 kmph. To channel things in the right direction the New Zealand government set up rules of behaviour. Want to know more? Check the New Zealand Transport Agency web site.

The Nieuw-Zeeland Cycle Trails
All Trails mostly are bicycle (or hikers, horses) only. So no cars allowed. Or on quiet rural roads. Sometimes you can’t escape a short stretch of tarmac. Time to pay extra attention.

Tip!
Take a fluorescent vest with you and wear it if you have to share the trail with cars. We have to admit, it’s not very elegant, but you really are so much better visible. And you’ll see, you won’t be the only one(s)!

[:]