[:nl]

Stijlvol plassen

Is het een museum? Of misschien een galerie? Nee, het zijn de openbare toiletten van Kawakawa! Ontworpen door de beroemde Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser. Ga je de Twin Coast Cycle Trail op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland fietsen? Ga dan zeker even plassen op dit bijzondere closet. Ook als je geen volle blaas hebt, is een zeker een bezoekje waard. En neem je fototoestel mee!

De Twin Coast Cycle Trail (Pou Herenga Tai) loopt van Paihia in the Bay of Islands naar Hokianga Harbour. Of vice versa. Een prachtige rit van 87 km door een deel van Nieuw-Zeeland dat geen winter kent. De trail volgt een oude treinroute en gaat door oerbossen, over hangbruggen, door tunnels, langs moerassen, watervallen en gezellige dorpjes.

Twin Coast Cycle Trail
Wij starten in Paihia en rijden via de indrukwekkende Taumarere brug naar Taumarere waar we kennis maken met Gabriel, de stoomtrein. Gabriel brengt ons en onze fietsen op gepaste wijze naar Kawakawa. Vrijwillgers zorgen ervoor dat de stoomtrein dagelijks zijn vaste ritje kan maken. Dat is geen gemakkelijk klusje, want er gaan heel wat kolen in de hongerige buik van Gabriel. Drie harde toeters klinken als signaal van vertrek. De stoomwolken omhullen de trein en ons. Gabriel tuft gemoedelijk door het licht glooiende landschap van groene oases met grazende koeien en hier en daar een huisje. John, een van de vrijwilligers, vertelt ons dat in dit gebied niet alleen de eerste Maoris leefden, maar ook de eerste Europese emigranten. Het zal wel aan het mooie weer liggen, grapt hij.

Kunstzinnige wc’s
De stoomtrein klieft de hoofdstraat van Kawakawa doormidden, op weg naar het station. Een behoorlijk spektakel want we worden driftig gefotografeerd door toeristen. We zien al een kleine glimps van de beroemde kleurrijke toiletten. Vanaf het station fietsen we zo’n 200 meter terug. Lang hoeven we niet te zoeken. De Hundertwasser toiletten zie je niet zomaar over het hoofd met de kleurrijke pilaren, het begroeide dak en de boom die deel uitmaakt van het ontwerp. Dit zijn waarschijnlijk de meest gefotografeerde toiletten in Nieuw-Zeeland en dé attractie van Kawakawa. Jaarlijks komen er flink wat toeristen en Hundertwasser-fans van over de hele wereld naar dit Nieuw-Zeelandse dorp om de kunstzinnige wc’s te bekijken.

Niet steriel en saai
De entree is uitnodigend met kleurrijke pilaren, het dak overwoekerd met planten waaruit een grote groene kruin van een boom steekt. Zijn stam staat midden in het toiletgebouw. Op de vloer liggen kleine straatkeitjes, niet de saaie steriele tegels die je normaal gewend bent. Via een gangetje dat versierd is met mozaïektegels en rood-oranje vloertegels komen we bij de toiletten. Geen tegel lijkt hetzelfde. Onze aandacht wordt naar het verste punt getrokken; een raam gemaakt van groene en gele flessen dat een prachtig zacht licht geeft. Ook de wc-ruimte is een bonte verzameling van tegels in allerlei vormen met veel licht dat door het dak naar binnen komt. Nergens vind je strakke of symmetrische vormen, maar wel heel veel kleur!

We struinen door de Hundertwasser-toiletten alsof het een museum is en vragen ons af of niet meer openbare toiletten een soortgelijke facelift zouden moeten krijgen. Meestal wil je zo snel mogelijk een openbaar toilet weer verlaten. Het is een noodzakelijk kwaad. Dit toilet is niet alleen praktisch, het is ook nog eens leuk, interessant en een gratis bezoekje aan een museum.

Niet vergeten….
Ook al ben je geen kunstliefhebber, de openbare toiletten van Kawakawa moet je gewoon bezocht hebben. Ook al hoef je niet te plassen. Tip: In Kawakawa zijn genoeg gezellig cafeetjes waar je een lekkere koffie of een ander drankje kunt bestellen. Misschien dat je dan wel moet…. Want wie wil er nu niet stijlvol plassen in een kunstwerk! ☺

Leuk om te weten

Nieuw-Zeeland als tweede thuis
Kawakawa heeft veel aan de Oostenrijkse kunstenaar te danken. Zonder hem was het dorpje misschien wel in de vergetelheid geraakt. Niet zo gek dat ze hun redder op handen dragen. Hundertwasser overleed in 2000, maar zijn werk en gedachtengoed zijn nog steeds merkbaar. Friendensreich Hundertwasser bezocht Nieuw-Zeeland voor het eerst in de jaren zeventig om zijn tentoonstelling te promoten. Hij was erg onder de indruk van de schoonheid van het land en besloot van Nieuw-Zeeland zijn tweede thuis te maken. Hij woonde op de Waikino Peninsula ten oosten van Kawakawa. Hij genoot van de informele sfeer, anonimiteit, natuur en de mensen.

Praktische kunst
In 1998 zocht de gemeenschap van Kawakawa een oplossing voor hun 40 jaar oude openbare toiletten in het hart van het dorp. Hundertwasser bood deze oplossing. De inwoners omarmden zijn idee en samen gingen ze aan de slag. Hundertwasser vond het belangrijk om de bevolking te betrekken. Zo maakten leerlingen van Bay of Islands College keramische tegels die je terugziet in het hele gebouw. De stenen waarmee het toilet is gebouwd, komen van een voormalige bank. Ook verzamelden inwoners flessen in alle kleuren en hielp jong en oud mee bij de bouw. Het resultaat: een kunstwerk met een glazen plafond, gouden ballen, keramiek tegels, prachtige mozaïek, ramen gemaakt van gekleurde flessen, koper handwerk, straatkeitjes, sculpturen en een levende boom die deel uitmaakt van het ontwerp.

[:en]

Loosing it in style

Is it a museum? Or maybe a gallery? Nope, neither. ‘Just’ the public toilets of Kawakawa! Designed by the famous Austrian artist Friendensreich Hundertwasser. Planning to cycle the Twin Coast Cycle Trail in the north of New Zealand? Make sure to take a pee at this special loo. Even if your bladder isn’t full, it’s worth a visit. And bring your camera!

The Twin Coast Cycle Trail (Pou Herenga Tai) runs from Paihia in the Bay of Islands to Hokianga Harbour, or vice versa. A beautiful 87km ride through the winterless north of New Zealand. The trail follows an old train corridor through native bush, suspension bridges, tunnels, estuaries, waterfalls and inviting villages.

Twin Coast Cycle Trail
We start in Paihia and cycle via the impressive Taumarere Bridge to Taumarere railway station to meet Gabrial, the steam train. Grabriel takes us and our bikes in style to Kawakawa. Volunteers look after the steam train, so it can ride daily between the two railway stations. That’s not an easy job because there’s a lot of coal going into Gabriel’s insatiable belly. Three loud whistles indicate our departure. Clouds of steam are surrounding us and makes the train disappearing out of sight. Gabriel drives us smoothly through a gently sloping landscape with grazing cows and a few small houses. John, one of the volunteers, tells us that New Zealand’s earliest Maori and European settlements were in this area. Probably because of the weather, he jokes.

Artistic toilets
The steam train splits it’s way right through the main street of Kawakawa to the railway station. Quite a spectacular sight, according to all the tourists taking photos of us and the train. We see a small glimpse of the colourful toilets. From the station, we cycle back 200m. We don’t have to look far. The Hundertwasser toilets are not overlooked easily with the colourful pillars, the overgrown roof and the tree that’s integrated in the structure’s design. Probably the most photographed public toilets in New Zealand and the main attraction of Kawakawa. Thanks to the artistic toilets this rural village can count on many tourist and Hundertwasser fans from all over de world.

Not sterile or boring
The entrance is very inviting with the colourful pillars, the plants on top of the roof and a huge tree-top sticking out. The stem of the tree stands in the middle of the building. On the ground we see small cobblestones, not the sterile and boring tiles we normally see in public toilets. No, all the colours of the rainbow are represented. Through a small hallway decorated with mosaic tiling and red-orange floor tiles we enter the toilets. No two tiles are the same. Our attention is drawn to the back of the hallway, where a window made of glass bottles in green and yellow shines. A beautiful soft light enters the building. Even the toilets area is a bright collection of tiles in all shapes and colours. There’s a lot of light coming in from the roof. It’s impossible to find symmetric or sleek shapes, but colours are plentiful!

We roam through the Hundertwasser public toilets as if it was a museum. Wondering if not more public toilets could receive a face-lift like this one. Back home we would want to leave a public toilet as soon as possible. But this toilet is not only very practical, it’s also fun, interesting and a free visit to a (small) museum.

Don’t forget….
Art lover or not, you have to visit the public toilets in Kawakawa. Even if you don’t have to go. Tip: Kawakawa has lots of nice cafes where you can order a good coffee or something else to drink. And who knows, a few nice drinks might help to….. Cause after all, who doesn’t want to loose it in an artwork! ☺

Nice to know

New Zealand second home
Kawakawa owes a lot to the Austrian artist. Without him, this village might have fallen into oblivion. Hundertwasser died in 2000, but his ideas and presents are still very alive in Kawakawa. Friendensreich Hundertwasser visited New Zealand for the first time in the 1970’s to promote his exhibition. He was very impressed by the sheer beauty of the country and decided to make New-Zealand his second home. He lived on the Waikino Peninsula, east of Kawakawa. He enjoyed the informality, anonymously, nature and the people.

Practical art
In 1998 the community board was looking to upgrade the 40-year-old toilet facilities in the central township. Hundertwasser offered a solution. The villagers loved his idea and together they started the project. Hundertwasser found it important to have the community involved. That’s why students from Bay of Island College prepared ceramic tiles which have been used throughout the building. The bricks they used came from a former bank building. Also, they collected bottles in a ray of colours and young and old helped building this piece of art. The result: a glass roof, gold balls, ceramic tiles, bottle glass windows, mosaic tiling, copper handwork, cobblestone flooring, individual sculptures and a living tree integrated into the design structure.

[:]